logo

A A A
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenie z dnia 26 maja 2021 r. nr 46/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 14 maja 2021 r. nr 44/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 13 maja 2021 r. nr 43/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 7 maja 2021 r. nr 40/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. nr 38/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. nr 37/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. nr 35/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 19 marca 2021 r. nr 32/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 13 marca 2021 r. nr 31/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 2 marca 2021 r. nr 28/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 28 lutego 2021 r. nr 27/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 15 lutego 2021 r. nr 25/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 1 lutego 2021 r. nr 23/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 30 stycznia 2021 r. nr 22/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2021 r. nr 19/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 8 listopada 2020 r. nr 11/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. nr 10/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. nr 14/2020/2021 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie COVID Pobierz/Otwórz
COVID-ZSO Procedury Pobierz/Otwórz

 

 

Statut Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Szkoły Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Rodziców Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz/Otwórz
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Pobierz/Otwórz

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania
Religia Pobierz/Otwórz
Język polski PSO Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Język angielski (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język angielski (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język angielski dla przyrodników Pobierz/Otwórz
Język niemiecki (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język niemiecki (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Wiedza o kulturze Pobierz/Otwórz
Historia Pobierz/Otwórz
Historia i społeczeństwo Pobierz/Otwórz
Wiedza o społeczeństwie Pobierz/Otwórz
Podstawy przedsiębiorczości Pobierz/Otwórz
Geografia (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Geografia (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Biologia Pobierz/Otwórz
Chemia (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Chemia (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Fizyka (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Fizyka (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Matematyka Pobierz/Otwórz
Informatyka Pobierz/Otwórz
Wychowanie fizyczne Pobierz/Otwórz
Edukacja dla bezpieczeństwa (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Edukacja dla bezpieczeństwa (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Przyroda (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz