logo

A A A

Na tej stronie zainteresowani znajdą artykuły dotyczące historii szkoły. Prezentowane materiały stanowią dorobek prac funkcjonującego od 2005 roku Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Warto też dodać, że na temat historii szkoły opracowane zostały dwie publikacje książkowe: wydane w 2006 roku Zeszyty Historyczne Liceum Ogólnokształcącego, oraz monografia pod tytułem Szkolne pokolenia - wydanie I - 2006 rok, wydanie II - 2010 rok.

20 kwietnia 1906 roku do użytku oddany został gmach Pruskiego Królewskiego Gimnazjum Prorealnego, w którym obecnie znajduje się Liceum Ogólnokształcące. Progimnazjum, jako szkoła państwowa, funkcjonowało już w Wąbrzeźnie od 1903 roku.

12 maja 1926 roku, marszałek Józef Piłsudski na czele zgromadzonych pod swoją komendą oddziałów Wojska Polskiego podjął marsz na Warszawę – tak oto rozpoczęły się wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą „zamachu majowego”. W krótkim czasie Piłsudski obsadził najważniejsze urzędy w państwie osobami ze swego otoczenia, jednak rzeczywista władza spoczywała w jego rękach.

Wkrótce po zajęciu ziem polskich przez wojska hitlerowskie w 1939 roku, Niemcy rozpoczęli na całym Pomorzu Gdańskim wzmożoną akcję germanizacyjną. Proces ten objął także Wąbrzeźno. Nasze miasto włączone zostało wówczas do Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, gdzie funkcję namiestnika sprawował Albert Forster, którego celem była całkowita germanizacja Pomorza Gdańskiego.

Wstęp

Lata 1950 – 56 przyjęło się określać mianem okresu stalinowskiego. W tym czasie nie tylko sam proces nauczania był wysoce upolityczniony. Treści ideologiczne wiązały się przede wszystkim z narzuconym odgórnie systemem wychowawczym.

Dnia 20 kwietnia 1906 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku gmachu obecnego Liceum Ogólnokształcącego. Budowa szkolnego gmachu wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniem służbowym dyrektora trwała niespełna trzy lata. W czasach pruskiego zaboru szkoła funkcjonowała pod nazwą Królewskie Progimnazjum Realne.