logo

A A A

 

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Agnieszka Gołębiewska
Zastępca przewodniczącego – Alina Barszcz
Przewodniczący Rady Rewizyjnej – Marek Piotrowski
Członek Rady Rodziców – Jadwiga Robaczewska-Gapińska
Członek Rady Rodziców – Mariusz Kesler
Członek Rady Rodziców – Anna Szumacher
Członek Rady Rodziców – Lucyna Gąszczyk-Kubiak
Członek Rady Rodziców – Małgorzata Czarnecka