logo

A A A

Informacje pomocnicze

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów Pobierz/Otwórz
Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego - pytania i odpowiedzi Pobierz/Otwórz
Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 Pobierz/Otwórz
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021–AKTUALIZACJA 2 Pobierz/Otwórz
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 Pobierz/Otwórz
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku Pobierz/Otwórz
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 Pobierz/Otwórz
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021 Pobierz/Otwórz