logo

A A A

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Celem samorządności szkolnej jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Gapiński Mikołaj
Zastępca przewodniczącego - Skopiński Bartosz
Sekretarz - Chmiel Amelia
 Członek Zarządu - Kempińska Patrycja

 

Samorząd Klasowy
Ia  Greta Mikulska, Daniel Pelka, Agata Rutkowska 
Ib  Lena Krause, Aleksandra Kowalska, Julia Dzikowska 
IIa  Wiktoria Banaszek, Amelia Chmiel, Wiktoria Wiśniewska 
IIb  Bartosz Skopiński, Marika Majewska, Mikołaj Gapiński 
IIc  Maciej Czarnecki, Nikola Marciniak, Alicja Krawczyk 
IId  Roksana Bielińska, Martyna Retmańska, Artur Bauza 
IIIa  Wiktor Gryszkiewicz, Agata Makowska, Kornelia Mitura 
IIIb  Michał Śruba, Kinga Gołębiewska, Jakub Petyk 

Opiekun SU - Paweł Turbak