logo

A A A

Rada Szkoły to organ, który jest powoływany na trzyletnią kadencję w celu usprawnienia i uspołecznienia działania szkoły. W skład tego organu wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, rodziców oraz uczniów. Dnia 15 listopada odbyło się zebranie organizacyjne tego organu w naszej szkole.

Na wstępie dyrektor przedstawił członków Rady Szkoły wybranych przez rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawicielami rodziców są Pani Justyna Przybyłowska oraz Pan Bogdan Matuszewski, nauczycieli Pani Emilia Witkowska i Pan Grzegorz Banaś, natomiast uczniów Jagoda Kudłacz z klasy IIB i uczennica klasy IA Natalia Stankowska. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Rada ukonstytuowała się w następujący sposób: na funkcję przewodniczącego została wybrana Pani Justyna Przybyłowska, na funkcję wiceprzewodniczącego Pani Emilia Witkowska, natomiast sekretarzem została Jagoda Kudłacz. Do kompetencji Rady Szkoły należy m.in. przygotowanie i opracowanie Statutu Szkoły.

Tekst: Jagoda Kudłacz