logo

A A A

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Celem samorządności szkolnej jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Natalia Stankowska
Zastępca przewodniczącego - Bartosz Krzyżanowski
Sekretarz - Jakub Petyk
 Członek Zarządu - Agnieszka Kamińska

 

Samorząd Klasowy
Ia  Kornelia Mitura, Jarosław Cisło, Agata Makowska 
Ib  Jakub Petyk, Agnieszka Kamińska, Kinga Gołębiewska 
IIa  Aleksandra Olszewska, Julia Eichberger, Julia Wesołowska 
IIb  Kamila Prusakowska, Dominika Sochacka, Laura Dymek 
IIIa  Miłosz Piórkowski, Julia Przybyłowska, Klaudia Zielińska 
IIIb  Natalia Witos, Natalia Lisińska, Aleksandra Mirocha 

Opiekun SU - Paweł Turbak