logo

A A A

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Celem samorządności szkolnej jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w młodzieży kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Kinga Gołębiewska
Zastępca przewodniczącego - Agnieszka Kamińska
Sekretarz - Albert Talkowski
 Członek Zarządu - Nikodem Śliwa

 

Samorząd Klasowy
Ia  Małgorzata Guściora, Patrycja Kempińska, Wiktoria Banaszek 
Ib  Bartosz Skopiński, Mikołaj Gapiński, Marika Majewska 
Ic  Remigiusz Brzeziński, Piotr Pyć, Nikodem Śliwa 
Id  Roksana Bielińska, Jakub Witkowski, Artur Bauza 
IIa  Wiktor Gryszkiewicz, Kornelia Mitura, Agata Makowska 
IIb  Wiktoria Studzińska, Kinga Marciniak, Kinga Gołębiewska 
IIIa  Natalia Stankowska, Anna Górska, Julia Wesołowska 
IIIb  Kamila Prusakowska, Dominika Sochacka, Laura Dymek 

Opiekun SU - Paweł Turbak