logo

A A A

 

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Dorota Stempska
Zastępca przewodniczącego – Marek Piotrowski
Członek Rady Rodziców – Jadwiga Robaczewska-Gapińska
Członek Rady Rodziców – Mariusz Kesler
Członek Rady Rodziców – Jarosław Żółtowski
Członek Rady Rodziców – Alina Barszcz
Członek Rady Rodziców – Agnieszka Gołębiewska
Członek Rady Rodziców – Justyna Eichberger