logo

A A A

 

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Bogdan Matuszewski
Zastępca przewodniczącego – Dorota Stempska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Gołębiewska
Członek Komisji Rewizyjnej – Anna Wojnowska
Członek Rady Rodziców – Justyna Eichberger
Członek Rady Rodziców – Ewa Paluch