logo

A A A

Trwa dobra passa uczniów naszej szkoły uczestniczących w wojewódzkim konkursie im. generał brygady Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

Dnia 29.03.2019 roku ramach projektu „Przez naukę do sukesu II” uczniowie wraz z nauczycielami wąbrzeskiego liceum wzięli udział w wycieczce do "Centrum Chemii w Małej Skali" w Toruniu.

Powiat Wąbrzeski ogłosił nabór 9 uczniów na staże zawodowe w ramach projektu pt. "Przez naukę do sukcesu II".

Uczniowie zainteresowani odbyciem stażu składają deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie uczestnika projektu w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 15 kwietnia 2019 r.

Kryteria premiujące:

- Średnia ocen z przedmiotów z ostatniego zakończonego semestru.

- Frekwencja na zajęciach szkolnych.

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Więcej szczegółów u szkolnego koordynatora projektu - Pana Jarosława Krause.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze Pobierz/Otwórz
Regulamin rekrutacji na staże zawodowe Pobierz/Otwórz
Poświadczenie dyrektora szkoły Pobierz/Otwórz
Deklaracja uczestnictwa Pobierz/Otwórz
Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz/Otwórz

Dnia 13 marca 2019 roku klasa III B wraz z opiekunami: wychowawcą - p. Grzegorzem Banasiem oraz p. Katarzyną Wiśniewską, skorzystała z jednej z ostatnich okazji do wspólnej zabawy i wybrała się na wycieczkę do Torunia.

Nasi uczniowie w ostatnich latach z powodzeniem uczestniczą w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Nie inaczej było w bieżącym roku szkolnym. Uczennica klasy 2 b, Aneta Sternicka, w finale okręgowym olimpiady w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, który rozegrany został w Bydgoszczy, zajęła 3 miejsce. Anetę do udziału w konkursie przygotował nauczyciel biologii Szymon Krawczyk. Organizatorem finału był Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy PCK.
Z sukcesem uczestniczyli także nasi uczniowie w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu WYBIERAM WYBORY. Na podstawie etapu szkolnego, w którym uczestniczyło 10 uczniów naszej szkoly, organizatorzy wyłonili uczestników etapu wojewódzkiego, wśród których znalazła się uczennica klasy 1 a Magdalena Ziarnik. Co warto szczególnie podkreślić, to fakt że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się tylko trzech uczniów z województwa kujawsko pomorskiego.

Tekst: Aleksander Czarnecki

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy w naszej szkole w ramach projektu unijnego Przez Naukę do Sukcesu II szereg zajęć dodatkowych z matematyki, informatyki, języków obcych i przedmiotów przyrodniczych. Do jednych z już zakończonych należały zajęcia prowadzone metodą eksperymentu z chemii. W ramach zajęć projektowych uczestniczki mogły zobaczyć jakie są praktyczne zastosowania chemii.