logo

A A A
Pobierz/Otwórz
Pobierz/Otwórz
Pobierz/Otwórz

Subject: Konkurs filmowy "Z kamerą wśród Piastów"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu filmowego pn. „Z kamerą wśród Piastów”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konkurs kierujemy do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych z naszego regionu.

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Formy wsparcia:

Zajęcia rozwijające z geografii.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

https://www.wabrzezno.pl/5776,przez-nauke-do-sukcesu-ii?tresc=28013

Termin składania dokumentów: 23 – 29 września 2020 r.

 

Pobierz/Otwórz