logo

A A A
Rok szkolny 2019/2020
NauczycielNauczane przedmioty
Banaś Grzegorz historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze
Czarnecki Aleksander wiedza o społeczeństwie
Ksiądz Dąbrowski Paweł religia
Gutowska-Mądra Kamila chemia, przyroda
Jaworska Aneta język polski, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Krause Jarosław matematyka, informatyka
Krawczyk Szymon biologia
Krzewińska Anna matematyka
Murawski Janusz matematyka, informatyka
Łamek Jacek wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
Rękosiewicz Anna podstawy przedsiębiorczości
Stenzel Michał język niemiecki
Stenzel Monika zajęcia rewalidacyjne
Sukowska Małgorzata plastyka, zajęcia rewalidacyjne
Szupryczyńska Wanda wychowanie fizyczne
Turbak Agnieszka język angielski, język angielski dla przyrodników
Turbak Paweł fizyka, przyroda
Walasek Małgorzata geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Wiśniewska Anita język niemiecki
Wiśniewska Katarzyna historia i społeczeństwo
Witkowska Emilia język angielski, język angielski techniczny
Zywert Katarzyna język polski, edukacja medialna

 

 

 

NauczycielObowiązki związane z organizacją pracy szkoły
Czarnecki Aleksander dyrektor ZSO
Murawski Janusz nieetatowy zastępca dyrektora
Banaś Grzegorz pedagog
Wiśniewska Katarzyna nauczyciel bibliotekarz
Banaś Grzegorz wychowawca klasy 1a
Turbak Paweł wychowawca klasy 1b
Łamek Jacek wychowawca klasy 1c
Walasek Małgorzata wychowawca klasy 1d
Turbak Agnieszka wychowawca klasy 2a
Krause Jarosław wychowawca klasy 2b
Szupryczyńska Wanda wychowawca klasy 3a
Kamila Gutowska-Mądra wychowawca klasy 3b