logo

A A A
Rok szkolny 2018/2019
NauczycielNauczane przedmioty
Alichnowicz Karol język polski
Bacińska Aleksandra wychowanie do życia w rodzinie
Banaś Grzegorz historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze
Czarnecki Aleksander historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Ksiądz Dąbrowski Paweł religia
Głowacka Barbara język polski
Gutowska-Mądra Kamila chemia, przyroda
Krause Jarosław matematyka, informatyka
Krawczyk Szymon biologia, przyroda
Murawski Janusz matematyka, informatyka
Rękosiewicz Anna podstawy przedsiębiorczości
Rutkowska Ewa język polski
Stenzel Michał język niemiecki
Stenzel Monika rewalidacja
Sukowska Małgorzata rewalidacja
Szupryczyńska Wanda wychowanie fizyczne
Turbak Agnieszka język angielski, język angielski dla przyrodników
Turbak Paweł edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, przyroda
Walasek Małgorzata geografia
Wiśniewska Katarzyna nauczyciel bibliotekarz
Witkowska Emilia język angielski, język angielski techniczny
Zywert Katarzyna język polski, edukacja medialna
NauczycielObowiązki związane z organizacją szkoły
Czarnecki Aleksander dyrektor ZSO
Murawski Janusz nieetatowy zastępca dyrektora
Banaś Grzegorz pedagog
Turbak Agnieszka wychowawca klasy 1a
Krause Jarosław wychowawca klasy 1b
Szupryczyńska Wanda wychowawca klasy 2a
Kamila Gutowska-Mądra wychowawca klasy 2b
Witkowska Emilia wychowawca klasy 3a
Banaś Grzegorz wychowawca klasy 3b