logo

A A A
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenie COVID Pobierz/Otwórz
COVID-ZSO Procedury Pobierz/Otwórz

 

Zarządzenia dyrektora
Zarządzenie z dnia 30 marca 2020 r. nr 33-2019/2020 Pobierz/Otwórz
Zarządzenie z dnia 30 marca 2020 r. nr 32-2019/2020 Pobierz/Otwórz

 

Statut Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Szkoły Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Rodziców Pobierz/Otwórz
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz/Otwórz
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Pobierz/Otwórz

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania
Religia Pobierz/Otwórz
Język polski PSO Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Język angielski (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język angielski (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język angielski dla przyrodników Pobierz/Otwórz
Język niemiecki (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Język niemiecki (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Wiedza o kulturze Pobierz/Otwórz
Historia Pobierz/Otwórz
Historia i społeczeństwo Pobierz/Otwórz
Wiedza o społeczeństwie Pobierz/Otwórz
Podstawy przedsiębiorczości Pobierz/Otwórz
Geografia (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Geografia (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Biologia Pobierz/Otwórz
Chemia (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Chemia (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Fizyka (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Fizyka (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Matematyka Pobierz/Otwórz
Informatyka Pobierz/Otwórz
Wychowanie fizyczne Pobierz/Otwórz
Edukacja dla bezpieczeństwa (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Edukacja dla bezpieczeństwa (4-letnie LO) Pobierz/Otwórz
Przyroda (3-letnie LO) Pobierz/Otwórz