logo

A A A

 

Rada Szkoły

Przewodniczący – Agnieszka Gołębiewska  – przedstawiciel rodziców
Zastępca przewodniczącego – Emilia Witkowska – przedstawiciel nauczycieli
Członek rady – Jadwiga Robaczewska-Gapińska   – przedstawiciel rodziców
Członek rady – Grzegorz Banaś – przedstawiciel nauczycieli
Członek rady – Natalia Stankowska – przedstawiciel uczniów
Członek rady – Jakub Petyk – przedstawiciel uczniów