logo

A A A

Rada Szkoły

Przewodniczący – Justyna Przybyłowska  – przedstawiciel rodziców
Zastępca przewodniczącego – Emilia Witkowska – przedstawiciel nauczycieli
Sekretarz – Jagoda Kudłacz  – przedstawiciel uczniów
Członek rady – Bogdan Matuszewski  – przedstawiciel rodziców
Członek rady – Grzegorz Banaś – przedstawiciel nauczycieli
Członek rady – Natalia Stankowska – przedstawiciel uczniów