logo

A A A

W poniedziałek 16 października odbyły się wybory do zarządu szkolnego samorządu oraz wybory dwójki przedstawicieli społeczności uczniowskiej do Rady Szkoły.

Wybory do zarządu samorządu z największą liczbą głosów wygrała dotychczasowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Przybyłowska z klasy II a, która w ten sposób funkcję tą pełnić będzie drugą kadencję. Warto podkreślić, że taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od czasu gdy funkcjonuje liceum z trzyletnim cyklem kształcenia. Na funkcję wiceprzewodniczącego wybrany został Daniel Frankiewicz z klasy II a, sekretarza Kinga Kamińska z klasy II b, a skład zarządu uzupełniają: Natalia Witos z klasy II b i Bartosz Krzyżanowski z klasy I b. Natomiast uczniów w Radzie Szkoły reprezentować będą: Jagoda Kudłacz z klasy II b i Natalia Stankowska z klasy I a.

Tekst: Aleksander Czarnecki, fot.: Marcelina Betlejewska