logo

A A A

 

W piątek 27 kwietnia licealną edukację zakończyli uczniowie klas trzecich. Szkołę ukończyło 57 uczniów. Aż 10 absolwentów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Najlepsze wyniki w nauce uzyskały: Aleksandra Maćkiewicz (klasa III b) – średnia ocen 5,33, Klaudia Zajączkowska – średnia ocen 5,13 oraz Aleksandra Kwiatkowska – średnia ocen – 5,11 (obydwie z klasy III a).

Gośćmi honorowymi uroczystego pożegnania absolwentów w Zespole Szkół Ogólnokształcących byli: Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna Wojciech Bereza, Zastępca Wójta Gminy Płużnica Tomasz Zygnarowski, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Gizela Pijar, kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Krzysztof Buchmiet, przewodnicząca Rady Szkoły Justyna Przybyłowska, przewodniczący Rady Rodziców Bogdan Matuszewski. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, rodzice absolwentów oraz uczniowie klas drugich.

Absolwenci, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem nagrodzeni zostali nagrodami ufundowanymi i wręczonym przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz dyrektora szkoły. Najlepsza absolwentka rocznika maturalnego 2018 Aleksandra Maćkiewicz, uhonorowana została Nagrodą Starosty Wąbrzeskiego. Nagrodami Burmistrza Wąbrzeźna wyróżnione zostały: Klaudia Zajączkowska i Patrycja Chuchała. Wójt Gminy Książki nagrodził Oliwię Dymek, Wójt Gminy Płużnica Aleksandrę Kwiatkowską, a wójt Gminy Ryńsk: Darię Mekę, Sandrę Tomaszewską oraz Patryka Zająca. Natomiast nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: Marta Będziechowska i Joanna Kwiatkowska. Nagrodą specjalną, za utrwalanie historii lokalnej, ufundowaną przez dyrektora WDK, wyróżniona została Anna Wiśniewska. Za aktywna pracę na rzecz szkoły pamiątkowymi statuetkami nagrodzeni zostali także: Marcelina Betlejewska, Klaudia Klimek, Katarzyna Kucharczyk, Jacek Pisiewicz, Julia Szamałek, Natalia Wasilewska, Paulina Wróblewska. Rodzicom absolwentów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, dyrektor wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne. Natomiast listami z podziękowaniami uhonorowani zostali rodzice w sposób szczególny wspomagający przez trzy ostatnie lata pracę szkoły: Agnieszka Chuchała, Danuta Dymek, Ilona Klimek, Aleksandra Stec oraz Agata Zielińska. Pożegnalne życzenia absolwentom złożyli: starosta Krzysztof Maćkiewicz, wychowawca klasy III a Jacek Łamek oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Przybyłowska. W części artystycznej Aleksandra Kwiatkowska i Katarzyna Kucharczyk z klasy III a oraz Oliwia Dymek i Paulina Wróblewska z klasy III b, pół serio pół żartem, zaprezentowały wspomnieniowe refleksje z lat licealnej edukacji obydwu klas. Ostatnim akordem uroczystości był okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów grupy humanistyczno – medialnej z klasy II a pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Katarzyny Zywert.

Tekst: Aleksander Czarnecki, fot. ks. Paweł Dąbrowski