logo

A A A

Wielki sukces

Uczeń Naszego Liceum - Maciej Czarnecki został laureatem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Do finału, który odbył się w Warszawie zakwalifikowało się tylko dziesięciu uczniów szkół średnich, w tym właśnie Nasz laureat.

K.P. Co sprawiło Ci największą trudność podczas konkursowych zmagań?

M.C. Nigdy nie brałem udziału w tak ważnym konkursie, którego finał odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Te okoliczności sprawiły mi największą trudność, aby się w tym odnaleźć. Konkurencja była duża, o miano laureata walczyłem z dziewięcioma najlepszymi młodzieżowymi mówcami w Polsce.

K.P. Jak się czujesz jako laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym, liczyłeś na taki sukces?

M.C. Starałem się podejść do tego na spokojnie i nie nastawiałem się na zajęcie miejsca na podium. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, a jednocześnie motywacja do dalszego działania w kierunku rozwoju umiejętności retorycznych.

K.P. W eliminacjach miałeś prawo wyboru tematu, wybrałeś problematykę dotyczącą roli pieniądza w życiu człowieka. Co Cię skłoniło do wybrania tego tematu?

M.C. Do wyboru tematu dotyczącego roli pieniądza skłoniła mnie zauważalna pogoń człowieka za pieniądzem. W obecnych czasach jest to niekiedy najważniejszy aspekt w życiu.

K.P. Jak zaczęła się Twoja przygoda z retoryką?

M.C. Zaczęło się od przemówień na konkursach recytatorskich i krasomówczych przed większą publicznościom. Od najmłodszych lat moją pasją było występowanie na scenie i czynny udział w życiu społecznym. Ogólnopolski Konkurs Retoryczny różni się od wcześniej wymienionych tym, że można wyrazić swoje własne poglądy i starć się przekonać publiczność do swoich racji.

K.P. Jakie są Twoje dalsze plany?

M.C. Z pewnością nie zaprzestanę szlifowaniu swoich umiejętności w zakresie retoryki i będę dążył do osiągania dalszych sukcesów w tym zakresie.

K.P. Kiedy odkryłeś swój talent?

M.C. Nie zapowiadało się, abym miał umiejętności w zakresie pięknego przemawiania, ponieważ jako dziecko dosyć późno zacząłem mówić. Moją przygodę zacząłem dzięki moim nauczycielom i bliskim, którzy od początku widzieli we mnie duży potencjał.

K.P. Jakbyś zachęcił swoich rówieśników do udziału w konkursach retorycznych?

M.C. Konkurs retoryczny umożliwia przedstawienie swoich własnych myśli i przekonań szerszej publiczności. Pomaga on rozwijać sztukę perswazji oraz zdolność argumentowania, która przydatna jest w każdym aspekcie naszego życia. Umiejętności retoryczne przydadzą nam się nie tylko w trakcie większych spotkań, rozmów o pracę, ale także ułatwią nam porozumiewanie się w codziennym życiu.

K.P. W finale zaprezentowałeś wystąpienie dotyczące zagrożenia jakie niosą Fake Newsy. Dlaczego akurat taki temat?

M.C. Fake Newsy są dzisiaj nieodłącznym elementem Naszego życia. Są one częścią manipulacji, której w dzisiejszych czasach bardzo często jesteśmy poddawani. Jest to duży, ale nadal lekceważony problem, który należy zwalczyć.

K.P. Skąd się dowiedziałeś o konkursie?

M.C. Niestety o takich konkursach rzadko informuje się w szkole. Dowiedziałem się o nim przez przypadek z reklamy, która wyświetliła mi się na Facebooku.

K.P. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.

Rozmawiała Kamila Prusakowska