„Tango” w teatrze Horzycy

Bunt, konformizm, kryzys moralny, konflikt pokoleń, władza. Takie zagadnienia podejmuje Sławomir Mrożek w jednym ze swoich najbardziej znanych utworów zatytułowanym „Tango”. 22 października 50-osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami miała okazję obejrzeć inscenizację dzieła w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Słowo „obejrzeć” może być tu niewystarczające. Świetna gra aktorska przeniosła publiczność do opisywanej rzeczywistości. Spektakl w reżyserii Piotra Ratajczaka był poruszający. 

Mimo komizmu, przesłanie sztuki nie ma optymistycznego wydźwięku. Ukazuje niszczące działanie totalitarnej siły, a także ostrzega przed porzucaniem własnych wartości przez wzgląd na poglądy innych ludzi, nihilizmem oraz anarchią. Postawę konformistyczną reprezentuje w inscenizacji rodzina młodego inteligenta Artura, która wspólnie zbuntowała się wobec wszelkich panujących norm. Główną wartością tej rodziny jest wolność pojmowana w sposób absolutny. W domu panuje bezład i chaos. Artur chce opanować sytuację, przywracając tradycje. Sprzeciw wobec zachowania bliskich nie jest jednak traktowany poważnie. Krewni studenta uważają bowiem, że każdy ma prawo robić to, co chce, zatem Artur może się buntować. Zdesperowany oponent pojmuje, że trudno będzie przekonać drugą stronę do jego racji. Zamierza zdobyć władzę nad życiem i śmiercią.

Sztuka, mając ponadczasową wymowę, skłania do refleksji. Bez wątpienia wyjazd do Teatru im. Wilama Horzycy stanowił udane spędzenie piątkowego wieczoru.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę