Rada Rodziców

FunkcjaImię i nazwisko
PrzewodniczącyMarek Piotrowski
WiceprzewodniczącyMariusz Kesler
Przewodniczący Komisji RewizyjnejLucyna Gąszczyk-Kubiak
Członek Komisji RewizyjnejMałgorzata Czarnecka
Członek Rady RodzicówAnna Szumacher
Członek Rady RodzicówMariusz Veith
Członek Rady RodzicówAgnieszka Olszewska
Członek Rady RodzicówAlina Wawrzyniak

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę