Biblioteka

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00 – 15:00 (przerwa: 12:45-13.30)
Wtorek8:00 – 15:00
Środa8:00 – 15:00
(przerwa: 8:00-9:40)
Czwartek8:00 – 15:00
(przerwa: 8:00-8:45; 12:45-13:30)
Piątek8:00 – 15:00
(przerwa: 8:00-8:45)

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji

M. Dąbrowska

Nasza biblioteka istnieje już od ponad 100 lat. Na przestrzeni tego czasu, jej oblicze ulegało różnym przeobrażeniom. Miały na to wpływ: wydarzenia II wojny światowej, okres Polski Ludowej, czy też przemiany po roku 1989. Obecnie pełni ona istotną funkcję we wspieraniu realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego. Stwarza dobre warunki dla zaspokojenia potrzeby wszechstronnego rozwoju uczniów, udziela pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku dawnego internatu, a księgozbiór biblioteczny liczy dzisiaj ponad 7300 woluminów. Są to m.in. lektury szkolne, literatura fachowa i pedagogiczna, podręczniki, beletrystyka oraz książki pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. W bibliotece gromadzone są także bieżące i archiwalne czasopisma. Na uwagę zasługują systematycznie wzbogacane zbiory specjalne, w tym dokumenty elektroniczne. Biblioteka została również wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Panujący w bibliotece przyjazny klimat powoduje, że naszą „książnicę” zawsze warto odwiedzić, co też chętnie czynią zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Serdecznie zapraszam – bibliotekarz Katarzyna Wiśniewska

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę