Informacja dotycząca  rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

I. Ilość złożonych wniosków

1.  Ilość złożonych wniosków  do klasy humanistycznej – 46.

2. Ilość złożonych wniosków do klasy przyrodniczej   –  42.

3. Ilość złożonych wniosków do klasy informatyczno-matematycznej – 26.

II. Ilość złożonych wniosków z pełną dokumentacją:

1. Do klasy humanistycznej –  39.

2. Do klasy przyrodniczej –  39.

3. Do klasy informatyczno-matematycznej – 22.

III. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów klasowych:

1. Klasa humanistyczna – 32 kandydatów.

2. Klasa przyrodnicza – 32 kandydatów.

3. Klasa informatyczno-matematyczna – 22 kandydatów.

IV. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego nie zostało zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów klasowych:

1. Klasa humanistyczna – 14 kandydatów

2. Klasa przyrodnicza – 10 kandydatów

3. Klasa  informatyczno-matematyczna – 4 kandydatów

V. Listy kandydatów zakwalifikowanych będą wywieszone w sekretariacie szkoły 14 lipca 2023 r. o godz. 10.00

VI. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego utworzone zostały listy rezerwowe dla poszczególnych oddziałów klasowych:

1. Klasa humanistyczna – 7 kandydatów.

2. Klasa przyrodnicza – 7 kandydatów.

Informacja dla kandydatów z list rezerwowych

Jeśli kandydaci zakwalifikowani nie złożą oryginałów dokumentów do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00,  to kandydaci z list rezerwowych zostaną przyjęci w kolejności zgodnej
 z uzyskaną punktacją.

Listy rezerwowe będą wywieszone w sekretariacie szkoły 14 lipca 2023 r. o godz. 10.00.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone
 24 lipca 2023 r. godz. 12.00.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę