Wyniki egzaminu maturalnego – wskaźnik zdawalności

Wyniki egzaminu maturalnego – wskaźnik zdawalności

Do egzaminu przystąpiło 59 tegorocznych absolwentów szkoły. Egzamin zdało
50 absolwentów ( 85 % – średnia LO województwo 91,5 %). 8 absolwentów nie
zdało egzaminu z jednego przedmiotu i ma prawo przystąpić do matury
poprawkowej w sierpniu. Zdający nie zdali następujących egzaminów:
a) język polski – egzamin ustny – 1 zdający,
b) język angielski – egzamin pisemny – 3 zdających,
c) matematyka – egzamin pisemny – 6 zdających.

Wskaźnik zdawalności egzaminów obowiązkowych

a) język polski – egzamin ustny – 98%,
b) język angielski – egzamin ustny – 100 %,
c) język polski – egzamin pisemny – 100 %,
d) język angielski – egzamin pisemny – 95 %,
e) matematyka – egzamin pisemny – 90 %.
Wyniki wybitne

Marta Kwiecińska – język polski – poziom rozszerzony – 100 %,
Mikołaj Gapiński – poziom rozszerzony – PR – 100 %.
Natalia Karpińska – poziom dwujęzyczny – DJ – 97 %

Wyniki egzaminów maturalnych LO Wąbrzeźno na tle województwa Kujawsko Pomorskiego – licea czteroletnie

miejsce w zestawieniu LO Wąbrzeźno/liczba szkół w zestawieniu
Język polski PP – 29/113
Język angielski PP – 48/113
Matematyka PP – 40/113
Biologia PR – 27/69
Geografia PR – 23 (22)/68
Język angielski PR – 42/97
Język polski PR – 2/68
Matematyka PR – 7/57
WoS – PR – 14 (11)/43
W zestawieniu przygotowanym przez OKE w Gdańsku ujęto wyłącznie szkoły,
w których do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przystępowało co
najmniej 5 zdających. Pozycja w nawiasie (geografia, wos) – z uwzględnieniem
wyniku ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Wyniki egzaminów maturalnych w województwie Kujawsko Pomorskim licea czteroletnie wg powiatów

miejsce w zestawieniu powiatu wąbrzeskiego/liczba powiatów w zestawieniu
Język polski PP – 3/23
Język angielski PP – 9/23
Matematyka PP – 11/23
Biologia PR – 7/21
Geografia PR – 5 (4) 22
Język angielski PR – 7/22
Język polski PR – 1/22
Matematyka PR – 1/21
WoS – PR – 2 (1)/17
W zestawieniu OKE ujęto wyłącznie powiaty, w których do egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu przystępowało co najmniej 5 zdających.
Pozycja w nawiasie ( geografia, wos) – z uwzględnieniem wyniku ucznia z
orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

LO Wąbrzeźno na tle województwa i kraju – licea czteroletnie

L.p.Przedmiot/poziomLiczba zdającychWynik średni
LO Wąbrzeźno
Wynik średni województwoWynik średni
Polska
1.Język polski/ pp59666366
2.Język ang./pp59808485
3.Matematyka/pp59676971
4.Język polski/pr12674050
5.Język ang./pr38677069
6.Język ang./dj2957775
7.Biologia/pr13484948
8.Chemia/pr4404547
9.Fizyka/pr2684343
10.Filozofia/pr1534546
11.Geografia/pr11545053
12.Informatyka/pr1264445
13.Język niem./pr1675558
14.Historia/pr2524345
15.Matematyka/pr10645150
16.Wiedza o społ.6483842

pp – poziom podstawowy
pr – poziom rozszerzony
dj – poziom dwujęzyczny

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę