Wymiana 2005

W dniach 16.06. – 24.06.2005 r. dwudziestoczteroosobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie wraz z dwoma opiekunami przebywała z wizytą w szkole partnerskiej w Alsfeld (Hesja) w Niemczech. Wyjazd ten odbywał się w ramach wymiany polsko – niemieckiej, która funkcjonuje w LO już od 1993 r.

Niemieccy partnerzy przygotowali bardzo ciekawy program, który swoim zasięgiem objął również Francję, a dokładniej Strasbourg.

Już w piątek 17.06.2005 r. na uczniów czekała niezwykła niespodzianka. Młodzi Polacy i Niemcy wyruszyli do odległego o około 50 km od Alsfeld Point Alpha koło heskiej miejscowości Rasdorf. Przed zjednoczeniem Niemiec stacjonowało tu wojsko amerykańskie i zaledwie 100 metrów dzieliło posterunki graniczne Amerykanów i żołnierzy ówczesnej, kontrolowanej przez Moskwę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Właśnie w tym krytycznym punkcie nie tak dawnej historii Kuratorium „Jedność Niemiec” postanowiło po raz pierwszy przyznać nagrody ludziom, którzy znacząco przyczynili się do zjednoczenia Niemiec oraz mieli wielkie zasługi w zapewnianiu pokoju i wolności w Europie. Większość uczniów ale i również nauczyciele wąbrzeskiego ZSO ze zdumieniem przecierało oczy, gdy na podium zobaczyli laureatów tej nagrody – samego Georga Busha Seniora, byłego prezydenta USA, Michaiła Gorbaczowa, byłego pierwszego sekretarza KPZR oraz Helmuta Kohla, byłego kanclerza Niemiec. Obecnych było również wielu innych ważnych niemieckich polityków i funkcjonariuszy państwowych. Przyznanie tej nagrody spotkało się także z wielkim zainteresowaniem mediów niemieckich. Na wzgórze, na którym znajdował się dawny Point Alpha, a dziś miejsce pamięci, przybyło około 10 tysięcy ludzi. Wszystkiemu towarzyszyła wielka mobilizacja sił specjalnych, nad widzami nieustannie krążyły helikoptery, wszędzie dookoła widać było wzmocnione patrole policji i wojska.

Sobota została przeznaczona na zwiedzanie miasta Alsfeld. Średniowieczna starówka wybudowana prawie wyłącznie z muru pruskiego po prostu zachwyca. Ratusz miejski, dziś również siedziba władz miasta to znak rozpoznawczy Alsfeld oraz obowiązkowy punkt dla zwiedzających. Wąskie uliczki, spokój, stare budowle – to wszystko sprawia, iż większość turystów ma wrażenie że czas się cofnął i przeniósł ich kilkaset lat wstecz. Magię Alsfeld dostrzegli również reżyserzy i producenci z Hollywood kręcąc tu niektóre zdjęcia do swoich filmów.

Niedzielę uczniowie spędzali u swoich rodzin goszczących i to one właśnie organizowały im wolny czas. Większość wąbrzeskiej młodzieży odbyła wycieczki do ciekawszych miast w okolicy (Marburg, Fulda, Frankfurt nad Menem) bądź pieszo zwiedzała miejscowe zabytki. Wieczorem nie zabrakło wspólnych spotkań w klubach młodzieżowych i dyskotekach oraz grillowania w gronie rodzin i przyjaciół.

Rankiem w poniedziałek młodzież polsko – niemiecka wyruszyła do Strasbourga we Francji. Już po południu zwiedzono powstałą w 1949r. Radę Europy, siedzibę międzynarodowej organizacji zajmującej się pracą na rzecz demokracji, przestrzegania praw człowieka i respektowania przepisów prawa na świecie. Poza obejrzeniem pomieszczeń i prezentacji multimedialnej uczniowie wąbrzeskiego ZSO wzięli udział (oczywiście na razie jako obserwatorzy) w obradach tejże instytucji. Uważny obserwator mógł rozpoznać wśród zgromadzonych posłów również polskich polityków, m.in. Marka Pola i Andrzeja Grzesika. Wieczorem młodzież polsko – niemiecka zajęła miejsca w schronisku młodzieżowym oraz przespacerowała po ulicach malowniczego miasteczka Kehl.

Wtorkowe przedpołudnie wypełniła wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu. Ogrom i symbolika tej budowli wywarła wielkie wrażenie na uczniach. Młodzi obywatele Unii Europejskiej mogli na żywo zobaczyć sale, z których transmituje się przez siedem dni w miesiącu obrady tego ważnego organu Unii Europejskiej. Po blisko dwugodzinnej wizycie w Parlamencie Europejskim nadszedł czas na zwiedzanie miasta Strasbourg z perspektywy rzeki. Rejs po kanałach pozwolił zobaczyć zarówno tę najstarszą, średniowieczną część Strasbourga jak i „dzielnicę europejską” z ogromnymi siedzibami instytucji europejskich. Przy okazji uczniowie zobaczyli również imponujący gmach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po rejsie można było indywidualnie zwiedzać Strasbourg, po czym zmęczona ale i zadowolona młodzież udała się na spoczynek do schroniska, by nabrać sił przed kolejnym intensywnym dniem.

W środę opuściliśmy już na dobre Francję i wyruszyliśmy do Heidelberga w landzie Badenia – Wirtembergia. To słynne na całe świat miasto z najstarszym w Niemczech uniwersytetem (wybudowanym w 1386 r.) jest jednym z ulubionych celów wizyt amerykańskich i japońskich turystów. Młodzież zwiedziła pałac gotycko-renesansowy, rozbudowywany i przebudowywany od XIII wieku z największą na świecie beczką na wino oraz znajdujące się również na terenie pałacu Muzeum Aptekarstwa. Znalazł się również czas na spacer po krętych uliczkach tego tętniącego studenckim życiem miasta.

Czwartek wypełnił udział w zajęciach szkolnych. Większość uczniów była pod wrażeniem luźniejszej atmosfery panującej na zajęciach w szkole partnerskiej, nauczycielom bardzo podobała się bogata baza różnorakich materiałów dydaktycznych. Około godziny 11:00 odbyło się oficjalne spotkanie z panią dyrektor Hillebrand, w czasie którego grupa polska przekazała pamiątki – lalkę w polskim stroju ludowym oraz piękne, oprawione zdjęcie Wąbrzeźna.

Późnym popołudniem młodzież spotkała się na tradycyjnym już pożegnalnym grillu. Niejednemu z polskich i niemieckich uczestników wymiany zakręciła się w czasie pożegnania łezka w oku. Wspólnie spędzony tydzień bardzo zbliżył młodych Polaków i Niemców, pozwolił im się lepiej poznać, uczniowie LO mogli w praktyce zastosować nabyte na lekcjach umiejętności komunikowania w językach obcych.

Ciężko było się żegnać, ale już w przyszłym roku rewizyta młodych Niemców w Zespole Szkół Ogólnokształcących, możliwość powtórnego spotkania i wzięcia udziału w interesującym programie.

Wymiana polsko – niemiecka w LO nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe innych podmiotów. W tym miejscu organizatorzy chcieliby złożyć serdeczne podziękowania Polsko – Niemieckiej Wymianie Młodzieży, która w sposób znaczący pomaga od wielu lat nam jak i setkom innych szkół w organizacji tego typu projektów. Słowa uznania należą się również naszym lokalnym sponsorom – Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta Wąbrzeźno.

Tekst i fot.: Michał Stenzel

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę