Wymiana 2003

Rok temu Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie oraz Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld – dwie szkoły partnerskie – obchodziły 10-lecie istnienia wymiany polsko-niemieckiej. W tym roku intensywność kontaktów europejskich wkroczyła w nową jakość – a mianowicie poza dziesięciodniowym programem realizowanym w ramach wymiany młodzieży polsko – niemieckiej był realizowany polsko – niemiecko – francuski projekt proeuropejski.

W dniach 22.05. – 31.05.2003 dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów wąbrzeskiego LO przebywała z wizytą w szkole partnerskiej w Alsfeld w Hesji. Jak zwykle podczas realizacji projektów wymiany młodzieży program wizyty był bardzo bogaty. Pierwszego dnia młodzież została oficjalnie powitana przez dyrektor szkoły im. Alberta Schweitzera panią Hillebrand. Na pamiątkę tego spotkania Polacy wręczyli jej statuetkę Kopernika, która teraz znajduje się w gablocie poświęconej wymianie polsko – niemieckiej w gimnazjum Alberta Schweitzera.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego spotkali się również z przewodniczącą Rady Miejskiej w ratuszu w Alsfeld, która podkreśliła ważną rolę wszelkich inicjatyw mających na celu integrację młodzieży z różnych krajów. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie odległego kilkanaście kilometrów od Alsfeld obozu jenieckiego w Trutzhain z czasów drugiej wojny światowej. W obozie przebywali jeńcy różnych narodowości, między innymi Polacy, Rosjanie, Francuzi. W zaprezentowanym filmie młodzież mogła zobaczyć i usłyszeć byłych jeńców, także z Polski, opowiadających o życiu w niewoli.

Kolejny dzień pobytu wypełniło zwiedzanie szkoły, udział w lekcjach oraz popołudniowe spotkanie młodzieży w szkole, na którym odbyła się dyskusja na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie wąbrzeskiego liceum zaprezentowali plakaty odzwierciedlające ich poglądy i nadzieje na temat funkcjonowania w Polsce po akcesji czterech podstawowych swobód europejskich regulujących rynek wewnętrzny krajów Unii. Chodzi tu o swobodę przepływu towarów, swobodę przepływu kapitału, swobodę przepływu usług oraz swobodę przepływu osób. Niektóre plakaty przedstawiały również ewentualne obawy naszej młodzieży związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

26, 27 i 28 maja były dniami będącymi punktem kulminacyjnym tegorocznej wymiany: Te dni młodzież polsko – niemiecka spędziła we Francji, przede wszystkim w Strasburgu. Przekraczając granicę niemiecko – francuską, bez wyczekiwania w kolejkach, bez zatrzymywania się, uczniowie mogli naocznie przekonać się, jak funkcjonuje pojęcie granicy w obrębie Unii Europejskiej. Dla wielu było sporym zaskoczeniem, jak łatwo, szybko i wygodnie można znaleźć się w innym państwie, szczególnie po doświadczeniu przekraczania granicy polsko – niemieckiej. W Strasburgu młodzież zwiedziła Radę Europy, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości oraz przepiękną starówkę tego wielkiego miasta. Podczas spotkania z grupą uczniów z Francji młodzi Polacy mogli podzielić się wrażeniami z pobytu w krajach będących członkami Unii Europejskiej, na upamiętnienie tego polsko – niemiecko -francuskiego zlotu wykonano wspólne zdjęcie przed Radą Europy. Ostatniego dnia pobytu we Francji uczniowie zwiedzili sporą część malowniczej Alzacji na czele z miastem Kaisersberg, w którym urodził się laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Albert Schweitzer będący patronem szkoły partnerskiej w Niemczech.

Oczywiście poza realizacją oficjalnego, proeuropejskiego programu równoległe odbywały się rozmaite spotkania młodych ludzi w dyskotekach, kinie, na boisku sportowym. Z pewnością można mówić o tym, że jak zwykle zresztą w czasie tegorocznej wymiany młodzieży zawiązały się prawdziwe przyjaźnie, które mogą przetrwać długie lata. Najlepszym dowodem tego były obficie płynące łzy żegnających się Polaków i Niemców po grillu pożegnalnym, gdy wizyta dobiegła końca i nadszedł czas rozstania. Ale rozłąka nie potrwa aż tak długo, za rok przyjaciele z Niemiec odwiedzą uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie, liceum, które już w tym czasie będzie jedną z wielu szkół średnich w obrębie Unii Europejskiej.

Tekst i fot.: Michał Stenzel

« z 2 »

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę