O wymianie słów kilka

W 1992 roku z inicjatywy dwojga nauczycieli: Krzysztofa Szupryczyńskiego pracującego w wąbrzeskim LO i NKJO w Toruniu, a także Niemki Ute Dörner uczącej w NKJO w Gliwicach, do Wąbrzeźna przyjechało 5 uczniów z Alsfeld wraz z opiekunem. Ich pobyt trwał tylko cztery dni, zakończył się jednakże zaproszeniem do rewizyty w Niemczech. Dlatego w styczniu 1993 roku do Alsfeld pojechało 15 uczniów wąbrzeskiego liceum, którzy dla przyjaciół z Niemiec zawieźli samodzielnie nakręcony film o Wąbrzeźnie i jego zabytkach, opatrzony komentarzem w języku niemieckim.

Od tego czasu już, co roku organizowane są wizyty młodzieży z obu szkół partnerskich. Podkreślenia wymaga fakt, iż zwiększyła się liczba uczestników, grupa młodzieży polskiej z LO w Wąbrzeźnie wyruszająca z rewizytą do Alsfeld liczy sobie zazwyczaj ok. 25 osób !

Udział w wymianie młodzieży przynosi wiele korzyści. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie, w większości uczący się obok języka angielskiego języka niemieckiego, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami mówiącymi po niemiecku jako językiem ojczystym. Móc zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach języka niemieckiego to z pewnością wielka satysfakcja dla nich a jednocześnie i motywacja do dalszej pracy nad własnymi umiejętnościami. Spotkanie uczniów z Niemiec i Polski to też okazja do lepszego poznania się, do zawierania nowych przyjaźni, które potrafią przetrwać długie lata.

Uczniowie z Niemiec w czasie pobytu w Wąbrzeźnie mieszkają, jedzą i śpią w domach rodzin goszczących, trudno, zatem o lepsze warunki służące wzajemnemu poznaniu się i uświadomieniu sobie ewentualnych różnic i podobieństw odnośnie życia codziennego w obu krajach.

W dobie integracji europejskiej wymiana młodzieży jest ważnym elementem wspierającym postawę otwartości na innych, tolerancji, zwalczającym różnorakie przesądy i stereotypy, pokazującym osiągnięcia oraz kulturę innych narodów.

Zacieśnianiu więzi między młodzieżą polsko – niemiecką służy między innymi program wizyty, w którym można zawsze znaleźć takie punkty jak wspólne wycieczki (w Polsce np. do Trójmiasta, Olsztyna, Olsztynka, Torunia, Warszawy; w Niemczech do Frankfurtu nad Menem, Kassel, Marburga, Heidelbergu itd.), dyskoteki, gry sportowe i integracyjne a również wizyty w instytucjach administracji państwowej.

Od roku 2003 nasi przyjaciele z Niemiec oferują nam szczególnie atrakcyjny program. Poza pobytem w malowniczym, wyróżnionym przez Radę Europy jako modelowy przykład dbałości o zabytki Alsfeld, szkoła partnerska Albert – Schweitzer – Schule organizuje trzydniowy wyjazd do Strassburga we Francji, w czasie którego uczniowie wąbrzeskiego LO zwiedzają liczne znajdujące się w tym pięknym mieście instytucje europejskie – Radę Europy, Parlament Europejski oraz Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka.

Tak interesujący projekt nie mógłby się oczywiście odbywać gdyby nie zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli wąbrzeskiego LO. Od wielu lat, przede wszystkim dzięki współpracy z organizacją „Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży”, ale i również z innymi lokalnymi sponsorami (nie sposób nie wymienić w tym miejscu Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Wąbrzeźno) udaje się pozyskiwać fundusze, które sprawiają, iż dla uczniów wąbrzeskiego LO udział w wymianie to niezwykle korzystny sposób na zwiedzenie kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Warto być zatem uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie !

Tekst: Michał Stenzel

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę