Nabór uzupełniający do projektu „Przez naukę do sukcesu IV”

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Przez naukę do sukcesu IV” nr RPKP.10.02.02-04-0011/20         

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

 Formy wsparcia:

 1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli – typ 1, 5 i 6
  • Zajęcia rozwijające w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
   • Rozwijające z ICT
   • Rozwijające kreatywność z wykorzystaniem ICT
   • Zajęcia rozwijające z programowania
   • Zajęcia rozwijające z matematyki
   • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
   • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
   • Zajęcia rozwijające z biologii
   • Zajęcia rozwijające z chemii
   • Zajęcia rozwijające z geografii
  • Zajęcia metodą eksperymentu w Liceum Ogólnokształcącycm w Wąbrzeźnie:
   • Zajęcia metodą eksperymentu z fizyki
   • Zajęcia metodą eksperymentu z chemii
   • Zajęcia metodą eksperymentu z biologii
   • Zajęcia metodą eksperymentu z geografii
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
   • Z matematyki dla maturzystów
   • Z matematyki
   • Z języka angielskiego dla maturzystów
 2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – typ 2
  • Zajęcia dla uczniów autystycznych o charakterze przysposabiającym do funkcjonowania w grupie
 3. Doradztwo zawodowe

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie https://wabrzezno.pl

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę