Rekrutacja 2023

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych, po rekrutacji uzupełniającej wywieszona jest w sekretariacie szkoły.

Dyrektor ZSO

Aleksander Czarnecki

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę