Pożegnanie klas czwartych

W piątek 28.04.2023 roku, uczniowie klas czwartych, po raz ostatni zasiedli w szkolnych ławach. Nadszedł moment, w którym przyszło im się pożegnać z Liceum. Odbierając świadectwa, rozpoczęli kolejny etap swojego życia. W uroczystym apelu z okazji zakończenia nauki, wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Wąbrzeski Pan Karol Sarnecki, Burmistrz Miasta Wąbrzeźno Pan Tomasz Zygnarowski, Z-ca Wójta Gminy Ryńsk Pan Łukasz Gapiński, Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Pani Gizela Pijar, Przewodniczący Rady Szkoły i Rady Rodziców Pan Marek Piotrowski, Kierownik Wydziału Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Pan Krzysztof Buchmiet, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pan Aleksander Czarnecki, grono pedagogiczne, rodzice oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego rocznik 2023. Po ceremoniale przekazania sztandaru szkoły, przez poczet klas czwartych, pocztowi klas trzecich, dyrektor podsumował czteroletni okres edukacji  oraz wyróżnił uczniów za wyniki w nauce i działalności na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego. Nagrodami uhonorowani zostali: 

Marta Lisowska z klasy 4 b – Nagroda Starosty Wąbrzeskiego dla najlepszego absolwenta szkoły 2023 roku;

Mikołaj Gapiński z klasy 4 b, Bartosz Skopiński z klasy 4 b – Nagroda

Burmistrza Miasta Wąbrzeźno za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną

działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

Martyna Zielińska z klasy 4 a, Marta Kwiecińska z klasy 4b, Szymon

Kwiatkowski z klasy 4 b – Nagroda Burmistrza Miasta Wąbrzeźno za bardzo

dobre wyniki w nauce i zachowaniu;

Wiktoria Banaszek z klasy 4 a – Nagroda Wójta Gminy Ryńsk za bardzo dobre

wyniki w nauce i szczególnie aktywną działalność na rzecz szkoły;

Aleksandra Łaga z klasy 4 b i Marika Majewska z klasy 4 b – Nagroda

Przewodniczącego Rady Szkoły za szczególnie aktywną działalność na rzecz

szkoły oraz upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym;

Karol Kursa z klasy 4 a – Nagroda Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury za

aktywną działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w środowisku

lokalnym;

Bartosz Socha z klasy 4 b – Nagroda Rady Pedagogicznej za godne

reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach;

Patrycja Kempińska z klasy 4 a, Natalia Karpińska z klasy 4 a, Julia Sułecka z

klasy 4 a, Dawid Barszczyk z klasy 4 b, Łukasz Veith z klasy 4 b –  Nagroda

Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające zachowanie;

 Małgorzata Guściora z klasy 4 a, Michalina Kędziorska z klasy 4 a, Wiktor

Chmiel z klasy 4 a, Jan Kiedrowski z klasy 4 a – Nagroda Rady Pedagogicznej

za aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Następnie uczniów pożegnali wychowawcy klas: klasy 4a Pan Grzegorz Banaś oraz klasy 4b Pan Paweł Turbak, wręczając swym podopiecznym świadectwa szkolne, oraz przekazując przesłanie na kolejny etap życia. Pożegnalne słowa przekazali także Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Pan Marek Piotrowski oraz Lena Krause- przewodnicząca zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ostatnim akordem uroczystości, był  występ przygotowany, przez uczniów klasy 4a: Wiktorię Banaszek, Wiktora Chmiela i Karola Kursę. Naszym absolwentom jeszcze raz życzymy połamania piór i wierzymy, że uda im się wypaść jak najlepiej na egzaminach maturalnych. Trzymamy za was kciuki. Niech spełnią się wasze marzenia.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę