Jak zostać strażakiem

W środę przed feriami zakończyliśmy cykl zajęć prowadzonych przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w  Wąbrzeźnie dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wszystkich klas mieli okazję uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Trzecioklasiści mieli także okazję zapoznać się z możliwościami kwalifikacji do szkół strażackich różnego szczebla. Prawdziwą próbą sił i atrakcją dla odważnych był test ze sprawności fizycznej, który zaliczyć muszą kandydaci do służby w pożarnictwie. Sprawdzian ten strażacy zorganizowali  dla licealistów na naszej sali gimnastycznej. Przystąpiło do niego 10 uczniów z klas trzecich i czwartych oraz jedenastu z klasy 2b. Na test składały się 3 konkurencje: podciąganie się na drążku, bieg na czas po kopercie oraz tzw. beep test czyli bieg pomiędzy dwoma znacznikami w określonym stale rosnącym tempie. Najlepsze rezultaty w tym swoistym trójboju oraz zaliczony test sprawnościowy uzyskali: Daniel Pelka, Paweł Oskwarek i Nikodem Kempa. Warto też dodać, że swoich sił spróbowało siedem dziewcząt, z których najlepszy rezultat uzyskała Marta Ciupak. Dziękujemy wąbrzeskim strażakom, w tym szczególnie Komendantowi Powiatowemu starszemu kapitanowi Robertowi Stasiakowi, za bardzo pomysłowy oraz atrakcyjny cykl zajęć ratowniczych, poglądowych i sprawnościowych.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę