Wymiana 2011

W dniach 14 – 21 czerwca 23-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wzięła udział w wycieczce do Alsfeld (Hesja) w Niemczech. Wyjazd ten odbywał się w ramach wymiany polsko – niemieckiej funkcjonującej już od 20 lat między naszą szkołą a gimnazjum imienia Alberta Schweitzera. Pierwszy dzień był bardzo intensywny – grupa wyjechała z boiska LO o 600 rano, na miejsce dotarła dopiero o 2200 (tak późny przyjazd spowodowały korki w Polsce). Po przydziale do rodzin goszczących wszyscy udali się na kolację i zasłużony odpoczynek.

Oficjalne powitanie w szkole partnerskiej nastąpiło drugiego dnia (w środę) – dyrektor szkoły w Alsfeld pani Elisabeth Hillebrand podkreśliła fakt, iż wymiana polsko – niemiecka to najprężniej rozwijająca się i najbardziej regularnie odbywająca się wymiana w szkole im. Alberta Schweitzera. Życzyła też wszystkim miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń z licznych wycieczek organizowanych w ramach tegorocznego programu.

W samo południe rozpoczęło się zwiedzanie zabytkowej starówki Alsfeld. Średniowieczne, znakomicie zachowane i wzorcowo utrzymywane domy z muru pruskiego wprawiły w zachwyt polskich uczestników wymiany. Spotkanie z burmistrzem Alsfeld w wybudowanym na początku XVI wieku ratuszu potwierdziło, iż Rada Europy nie na próżno wyróżniła to miasto tytułem „Miasto Modelowe w zakresie dbałości o średniowieczne zabytki”.

W czwartek odbyła się wycieczka na tzw. „Point Alpha” – dawne przejście graniczne na granicy podzielonych w owych czasach Niemiec. Budynki posterunku granicznego, czołgi, druty kolczaste, wysokie płoty z urządzeniami samostrzelnymi – wszystko to świadczy o trudnej historii w stosunkach między NRD a RFN, która już na szczęście jest przeszłością. Dopełnieniem wycieczki był przejazd do Fuldy i zwiedzanie starówki i katedry.

W piątek i sobotę odbyła się wycieczka do Bonn i Kolonii. Była Dzielnica Rządowa i Muzeum Historii Niemiec znowu przypominały o dramatycznej historii podzielonych po II Wojnie Światowej Niemiec i unaoczniły zmieniające się warunki życia w RFN i NRD. Muzeum Czekolady wzmogło apetyt na ten smakołyk. Potężna gotycka Katedra Kolońska wprawiła wszystkich bez wyjątku w zachwyt. Tłumy turystów, przepełnione uliczki na starówce w Kolonii nie dziwiły – Kolonia to czwarta pod względem liczby ludności metropolia niemiecka z ponad 1 mln mieszkańców. Nocleg w schronisku młodzieżowym w Bonn pozwolił wypocząć i podzielić się polsko – niemieckiej młodzieży wrażeniami. Widać było wyraźnie, iż władanie językami obcymi to „pestka” dla licealistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie !

Ostatnie dni wymiany upłynęły spokojnie – młodzież brała udział w zajęciach lekcyjnych w znakomicie wyposażonej szkole partnerskiej, spotykała się w sali gimnastycznej na polsko – niemieckich meczach, które zazwyczaj wygrywali Polacy, odbywały się niezliczone spotkania w dyskotekach i okolicznych lokalach itd. I gdy nadszedł czas rozstania jak zwykle w oczach żegnających się Polaków i Niemców pojawiły się łzy. Realizacja projektu wymiany nie byłaby możliwa bez znaczącego finansowego wsparcia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy !

Tekst i fot.: Michał Stenzel

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę