SZKOLNE WYBORY

28 września przeprowadzone zostaną wybory, w których uczniowie wybiorą:

  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego (4 członków),
  2. Radnych Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna (4 członków),
  3. Przedstawicieli do Rady Szkoły (2 członków).

Kandydaci zobowiązani są złożyć do 22 września pisemne zgłoszenie wraz z co najmniej dziesięcioma podpisami uczniów popierających kandydata.

Zgłoszenie oraz listy z poparciem należy składać w sekretariacie szkoły

Druki zgłoszeniowe dla kandydatów są do pobrania w sekretariacie.

Kandydaci mogą prowadzić kampanie (ulotki, plakaty) na tablicach ogłoszeniowych na parterze i pierwszym piętrze szkoły.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Wyborczej – Natalia Gromadzka

Członek Szkolnej Komisji Wyborczej – Wiktoria Tuszyńska

Członek Szkolnej Komisji Wyborczej – Martyna Wesołowska

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę