O wynikach rekrutacji

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszona zostanie 25 lipca o godzinie 14.00 na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły. Listy z podziałem na oddziały klasowe opublikowane zostaną w terminie późniejszym.


Dyrektor ZSO
Aleksander Czarnecki

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę