Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

!To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”

Masz szansę reprezentować Polskę na światowej scenie ONZ jako Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku! 🇵🇱🇺🇳🇺🇸

 Zapraszamy osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006 r., biegłe w języku angielskim, chcące wziąć udział w kształtowaniu międzynarodowej agendy ONZ.

 Nie zwlekaj! Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście. Pamiętaj, formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

1️ Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bit.ly/3TFaS8s . Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

2 Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.

3️ Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie konkursu na stronie https://bit.ly/3TFaS8s

To Twoja szansa na wpływ na światową politykę! Do dzieła!  #MłodzieżowyDelegatRP #ONZ #RadaDialoguzMłodymPokoleniem

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę