Informacja o wynikach rekrutacji

Lista uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 do LO im. Zygmunta Działowskiego wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły 15 lipca o godzinie 12.00.

Przypominam, że uczniowie którzy w dotychczasowym postępowaniu rekrutacyjnym złożyli kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty, potwierdzają wolę przyjęcia do naszej szkoły poprzez złożenie oryginałów w/w dokumentów do godziny 15.00  do dnia 22 lipca b.r.

Lista kandydatów przyjętych z podziałem na oddziały klasowe podana zostanie do wiadomości 25 lipca b.r. do godziny 14.00.

                    Dyrektor ZSO

              Aleksander Czarnecki

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę