Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom, którzy osiągną najwyższą średnią ocen w swojej szkole. W ubiegłym roku szkolnym taką uczennicą w naszym liceum została Lena Krause. 17 grudnia pan dyrektor przekazał jej oficjalny dyplom o przyznaniu stypendium. Serdecznie gratulujemy Lenie.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę