Pożegnanie absolwentów

W piątek 26.04.2024 roku, uczniowie klas czwartych, ostatni raz przekroczyli próg naszego Liceum. Dziś po raz ostatni usłyszeli szkolny dzwonek, odebrali świadectwa i rozpoczęli nowy etap życia. W uroczystym apelu z okazji zakończenia nauki, wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Miasta Wąbrzeźno Pan Tomasz Zygnarowski, Wójt Gminy Ryńsk Pan Władysław Łukasik, Wójt Gminy Książki Pan Krzysztof Zieliński, Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Pani Gizela Pijar, Przewodnicząca Rady Szkoły Pani Agnieszka Olszewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Natalia Dąbrowska, Kierownik Wydziału Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Pan Krzysztof Buchmiet, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pan Aleksander Czarnecki, grono pedagogiczne, rodzice oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego rocznik 2024.Uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas maturalnych rozpoczęta została zgodnie ze szkolnym ceremoniałem od symbolicznego przekazania sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy złożony z uczniów klas czwartych pocztowi sztandarowemu klas trzecich. Następnie Pan Dyrektor Aleksander Czarnecki podsumował cztery lata edukacji, ich osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie nauki sportu oraz działalność na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego. Nagrody otrzymali:

Nagrodę Starosty Wąbrzeskiego dla najlepszego absolwenta – Lena Krause, średnia ocen 5,125;

Nagrodę Wójta Gminy Książki – Karol Kubiak, średnia ocen 5,11;

Nagrodę Burmistrza Wąbrzeźna za wyróżniające wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską – Kornelia Templin, średnia ocen 4,88 i Michał Świdzicki, średnia ocen 4,88;

Nagrodę Wójta Gminy Ryńsk za wyróżniające wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych – Ilona Błaszkiewicz, średnia ocen 4,94 i Marcin Melerski, średnia ocen 5,0;

Nagrodę Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury za promocję i animacje kultury w środowisku lokalnym – Daniel Pelka;

Nagrodę Rady Pedagogicznej za pracę na rzecz szkoły i środowiska – Natalia Gromadzka, Greta Mikulska, Marta Blonkowska, Klaudia Becker, Aleksandra Kowalska, Zuzanna Langowska i Joanna Węglerska.

Następnie w krótkich słowach absolwentów pożegnał Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz. W kolejnej części ceremonii, swoje wspomnienia z czterech lat nauki opowiedziały reprezentantki klasy 4a Ilona Błaszkiewicz i 4b Lena Krause. Ostatnim akordem było pożegnanie maturzystów, przez młodszą społeczność Działowskiego. Przedstawili oni krótką część muzyczno- artystyczną, a finałem był pożegnalny film. Mimo, że nasi absolwenci dziś opuścili mury Liceum, to na kartach jego historii wpisali się już na zawsze. Część ich serc na zawsze tu pozostanie w postaci wspomnień. Pamiętajcie, że trzymamy kciuki za was na maturze i życzymy połamania piór.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę