Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na staże w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu IV”

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
 „Przez naukę do sukcesu IV” nr RPKP.10.02.02-04-0011/20          
            

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 19 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

 Projekt skierowany jest do uczniów

  • Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie https://www.liceum-wabrzezno.pl/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 27 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r., do godz. 14.00, w sali nr 13, u p. J. Krause.

Uczniowie, którzy odbyli staże w lipcu-sierpniu 2022 r. nie mogą ponownie przystępować do projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

Dokumenty do pobrania:

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę