Formy składania wniosków

1. Formularze wniosku można pobrać w zakładce „Dokumenty dla kandydata” lub odebrać w sekretariacie szkoły.

2. Wypełnione i podpisane dokumenty można dostarczyć poprzez:

 a) wysłanie w formie skanów bądź zdjęć na adres:   zso.rekrutacja@gmail.com

 b) przesłanie tradycyjną drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
    ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno,

 c) osobiste złożenie w sekretariacie szkoły w godz. 730 – 1500.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę