logo

A A A

Na uroczystej gali, która odbyła się 9 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podsumowano konkurs Przystanek Niepodległa, w którym cztery wąbrzeskie licealistki: Kinga Kamińska, Aleksandra Robaczewska, Natalia Stankowska i Anna Górska zostały nagrodzone wyróżnieniem specjalnym przez organizatorów: Instytut Pamięci Narodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W naszym liceum 100-lecie niepodległości świętowaliśmy od samego rana. Przy wejściu do szkoły rozdawano wszystkim biało-czerwone kotyliony. Później był oczywiście uroczysty apel. W tym roku wyjątkowo podzielony został na dwie części. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez panią Katarzynę Zywert. Wszyscy z uwagą wysłuchali najpierw wierszy i opowiadań o tematyce patriotycznej, a potem obejrzeli prezentację pokazującą trudną drogę Polski do niepodległości.

Dnia 24 października 2018 roku na scenie Wąbrzeskiego Domu Kultury uczniowie klas drugich i trzecich wcielili się w bohaterów znanej nam wszystkim "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Spektakl odbył się dzięki inicjatywie pani Gizeli Pijar, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury.

W dniu 18.10.2018 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w których kandydatury zgłosiło ośmiu uczniów.

14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Dokładnie w tym dniu, 235 lat temu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powołano pierwszą w Europie Komisję Edukacji Narodowej. Z tej okazji w piątek 12 października odbył się apel, w którym uczennice z klas pierwszych i drugich zadedykowały nauczycielom oraz pracownikom szkoły utwory muzyczne.

Powiat Wąbrzeski ogłosił  nabór uczniów do projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

Szczegóły na stronie https://www.wabrzezno.pl/5322,wszystkie-aktualnosci?tresc=23152

Szczegółowe informacje przekazane zostaną podczas spotkania informacyjnego w szkolnej auli, w środę 17 października 2018 r. o godz. 10:55.