Drukuj

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie oraz poniżej:

 

Ogłoszenie o naborze do projektu-2019 Pobierz/Otwórz
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz/Otwórz
Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz/Otwórz
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pobierz/Otwórz