logo

A A A

Przypominam, że trwa nabór uczestników do projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”. Ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych mija 29 października 2018 roku.

W skład wspomnianej dokumentacji wchodzą:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz/Otwórz
Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz/Otwórz
Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie - LO Wąbrzeźno Pobierz/Otwórz

 

PODPISANE DOKUMENTY SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Zgodnie z regulaminem, wśród kryteriów promujących znajdują się m. in.:

- średnia ocen z przedmiotów z poprzedniego roku szkolnego (średnia wszystkich ocen znajdujących się na świadectwie),
- frekwencja na zajęciach szkolnych (wrzesień 2018).

W przypadkach otrzymania takiej samej liczby punktów podczas rekrutacji o przyjęciu do grupy zadecyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Regulamin wraz z szczegółowymi kryteriami dostępny jest poniżej:

https://www.wabrzezno.pl/plik,9529,zalaczniki-do-ogloszenia.7z

Jarosław Krause /szkolny koordynator projektu /