logo

A A A

Materiały pomocnicze przygotowane przez Aleksandra Czarneckiego

Akt nadania własności majątku Bartoszewice Lorenzowi Rakoczemu wydany w 1451 roku Pobierz/Otwórz
Przywilej lokacyjny miasta Wąbrzeźna wystawiony przez biskupa Jana Dantyszka 10 stycznia 1534 roku Pobierz/Otwórz
Przejmowanie Wąbrzeźna przez Prusy po I rozbiorze 1772/1773 Pobierz/Otwórz
Lustracja województw Prus Królewskich 1765 Pobierz/Otwórz
Przywilej łowicki wydany 5 VIII 1222 r. Pobierz/Otwórz
Przykłady germanizacji na podstawie relacji prasowych Gazety Toruńskiej: strajk szkolny młodzieży polskiej 1906 rok Pobierz/Otwórz
Przykłady germanizacji na podstawie relacji prasowych Gazety Toruńskiej: działalność pruskiej Komisji Kolonizacyjnej w powiatach chełmińskim i wąbrzeskim – 1908 rok Pobierz/Otwórz